top of page
Routine Checkup_edited.jpg

Om Foreldre og spedbarnshjelpen


Foreldre og spedbarnshjelpen ble utviklet etter mangel og behov for trygg og sikker informasjon gjennom svangerskap og barsel perioden på ett og samme sted.

Fokuset er å gi foreldre svar på spørsmål og informasjon, gi gode råd og tips som kan bidra til at hverdagen blir litt enklere og mindre stressende. 


Her på denne plattformen og i appen er informasjon, tips og råd laget i samarbeid med helsepersonell og fagpersoner.

Det er også hentet inn informasjon fra trygge kilder på nett.

Ved å bidra med trygg og sikker informasjon kan vi hjelpe foreldrene med å bli trygge foreldre som gjør gode valg for sitt/sine barn. 

bottom of page